Veiligheid gegevensopslag (AVG wetgeving)
 

Deze statements zijn van toepassing op de volgende websites van We-Improve:

www.we-improve.nl
www.startpunt.online

www.pv-dossier.nl

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Europa voldoen aan nieuwe wetgeving om persoonsgegevens te mogen verwerken en bewerken. Dat kan van toepassing zijn op deze website (daaraan gekoppelde diensten). De Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp) geldt dan niet meer.

Een slecht beveiligde website kan leiden tot datalekken en misbruik van gegevens. Van de eigenaar wordt verwacht dat deze voorzieningen treft en een goede beveiliging nastreeft. We proberen aan deze eisen te voldoen met de volgende maatregelen:

1.   De gegevens worden voor zover mogelijk niet gedeeld met derde partijen.
2.   We maken gebruik van het Wix inlogssysteem.*

3.   Alleen de houder van een account heeft toegang met het opgegeven E-mail adres en zelfgemaakte wachtwoord
4.   De gegevens zijn door de gebruikers zelf makkelijk, onmiddellijk en volledig te verwijderen.
5.   We hebben geen toegang tot de door gebruikers gemaakte wachtwoorden.

6.   De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor een veilig en complex wachtwoord.

7.   Gebruikers kunnen ten alle tijde onafhankelijk hun wachtwoord wijzigen.
8.   Het (wachtwoord)beheersysteem is van Wix en wordt door deze partij up to date gehouden.*
9.   Wix maakt een automatische geregelde back-up van de database gegevens.

10.  We maken volledig gebruik van de Wix database.* 

11.  Wanneer de gebruiker de gegevens update dan komen deze direct in de Wix database.*
12.  We vragen alleen noodzakelijke gegevens voor interne doeleinden. Gegevens worden bewaard zolang zij functioneel zijn.

13.  De mogelijkheid om gegevens in te voeren in het systeem is ten nutte van de gebruiker. We achten deze content privé.

14.  We verkopen geen leads.

15.  Te allen tijde kan per mail een verzoek worden ingediend gegevens te verwijderen waarbij per mail een bevestiging volgt.

* Wix is een Israëlisch bedrijf (NASDAQ USA) en heeft 90 miljoen gebruikers. Opslag van gegevens vindt plaats buiten de EU.
Israël voldoet aan de hoogste veiligheidsnorm en is goedgekeurd door de EU.


Beveiliging betaalmodule en formulieren
16.   We gebruiken een https-adres met SSL(TLS)- certificaat (slotje).

17.   De betaalmodule is in een separate beveiligde omgeving (Cloudformz).
18.   Voor zover van toepassing worden alleen veilige en vertrouwde plugins gebruikt.

 

Over de SSL-certificering is enig rumoer. Symantec SSL/TLS-certificaten zouden door Google niet meer ondersteund worden.
Certificaatfouten zouden terecht/onterecht worden gegeven. Onze websites voldoen aan recente eisen. U kunt dat controleren bij: 
https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

Hoe gaan we om met een datalek?
We hebben geen toegang tot wachtwoorden die gebruikers maken. Deze content is fysiek niet bereikbaar en ter competentie
van Wix in diens beheersomgeving. We-Improve kan in deze op geen wijze aansprakelijk (gevolgschade) worden gesteld.

Goed gebruik
M.b.t. vrij te open accounts is het toegestaan om de eigen informatie in te voeren. Het is niet toegestaan andermans informatie
te updaten. 
Het is niet toegestaan de services anders te gebruiken als waarvoor bedoeld. We behouden het recht voor om bij
oneigenlijk gebruik de content van een account te verwijderen 

 

​Versturen van Email
No reply mailadressen worden gebruikt voor het verzenden van mails (nieuwsbrieven) waarop verzenders geen antwoorden wensen

te ontvangen. Voor het versturen van commerciële berichten mag je volgens de nieuwe regelgevingen geen no reply mail adressen
meer gebruiken. We versturen alleen mail waarop te reageren is met de mogelijkheid om zich direct, simpel en volledig af te melden.

Cookies

Wix de provider gebruikt cookies om de functionaliteit en de gebruikerservaring te verbeteren. We-Improve plaatst geen cookies.
V
ia uw browser kunt u het plaatsen van cookies uitschakelen.  Sommige functies van onze website werken dan niet goed meer.

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens we van je hebben, kun je altijd contact met ons opnemen.

Je hebt de volgende rechten:
 

  • uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

  • het corrigeren van fouten

  • het verwijderen van verouderde persoonsgegevens

  • het intrekken van toestemming(en)

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
     

Let op dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen/ verwijderen.

Disclaimer

We streven ernaar om juiste informatie te bieden maar kunnen geen garantie geven dat de informatie op deze website juist, volledig en/of

actueel is. Beslissingen door de bezoekers op basis van de gepubliceerde informatie zijn voor eigen rekening en risico. We zijn afhankelijk
van derde partijen voor het leveren van internetdiensten en kunnen in deze niet garanderen dat deze website foutloos/ ononderbroken zal functioneren.Voor zover er van 'gratis' wordt gesproken behouden we het recht voor om in de toekomst kosten voor services in rekening te
brengen. In dit geval krijgt u tijdig bericht vrijblijvend tegen betaling gebruik te blijven maken van diensten. Echter dat ligt niet in de intentie. 

 

Gebruik van hyperlinks en content van derden

De vermelding van hyperlinks naar andere websites (van derden) betekent op geen wijze dat aangeboden producten of diensten worden aanbevolen of dat wij ons verenigen met de inhoud van de content van deze websites. Het gebruik van de hyperlinks is voor eigen risico.
De informatie informatie op dergelijke internetsites wordt door ons niet geverifieerd.