Policies
 • Startpunt wil een representatief beeld geven naar bezoekers van de website. Dit is mede in relatie tot het belang van (betalende) gebruikers. De gebruiker is er aan gehouden een goede kwaliteit presentatie te maken. Dit houdt in dat de 'titel', 'tekst' en' foto-velden' volledig gebruikt dienen te worden. De teksten zijn met 'titels' en in goed Nederlands. De inhoudt van de tekst is to the point en de contact informatie actueel.
  De foto's komen goed, helder en scherp in beeld. Voldoet een presentatie niet aan de kwaliteitseisen dan wordt een presentatie verwijderd.
  De content gaat daarmee verloren.

 • Het is niet toegestaan een andere voorstelling van zaken te geven 'in de presentaties' dan wat werkelijk is. In voorkomende gevallen kunnen
  wij u verzoeken ons een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe te sturen ter verificatie.

 • Startpunt behoudt zich het recht voor te allen tijde, om wat voor reden dan ook, presentaties en/of websites te verwijderen.

 • Als een 'Start-up website' wordt verzorgt voor een opdrachtgever dan krijgt de opdrachtgever na betaling het juridisch en intellectueel eigendomsrecht. De domeinnaam wordt  te allen tijde geregistreerd op naam van de opdrachtgever. Daarom dient de opdrachtgever na 'aanvaarding' de toegangscode naar zijn/haar domeinnaam en website te wijzigen.

 • Content die gebruikers uploaden wordt gebruikt voor één doel en dat is om 'de presentaties mogelijk te maken' op www.startpunt.online.

 • We verkopen geen content van gebruikers en menen het gebruiksrecht daarvan niet te hebben. Uw content is veilig bij Startpunt.

 • Startpunt presenteert reeds aanwezige publieke content in overzichten.

 • Het is niet toegestaan persoonsgevoelige informatie van de gebruiker zelf of van anderen te publiceren. Deze wordt indien bekend meteen verwijderd.

 • De gebruiker /opdrachtgever dient meerderjarig te zijn voor het gebruik van onze diensten. Ouderlijke of voogdelijke toestemming is niet voldoende.

 • De vergoeding voor een 'Premium-presentatie' mag na 14 dagen  worden betaald. Bij geen betaling wordt het 'Premium gedeelte' verwijderd.

 • Indien Startpunt een opdracht voor het maken van een Start-up website' aanvaard dan dient de betaling te geschieden voor de aanvang van het werk.

 • In alle gevallen krijgen betalende opdrachtgevers een nota met btw. Het systeem stuurt automatisch na een iDEAL betaling per e- mail een formulier waarvan de input van uw bank komt. Dit formulier wordt verstuurd door Cloudformz en wordt door ons aangemerkt als uw nota.