MaterialenPaspoort logo.PNG

MaterialenPaspoort.nl

Websites

Websites over Materialenpaspoorten

Account

Gratis zelf samen te stellen materialenpaspoort

1

Beoordeling

Beoordelen van nieuwe paspoorten voor het register

 

2

Registers

Plaatsing in het register

 

3

“We bieden digitale waarborging, zodat onze klanten transparanter kunnen zijn in het aantonen van compliance en het naleven en voldoen van regels en normen.”


Blockchainoplossing als certificering voor materialenpaspoorten. Blockchaintechnologie brengt zekerheid en transparantie in de wijze waarop gegevens worden opgeslagen en gedeeld. Een blockchain is een gedistribueerde database, ofwel een digitaal register, waarin door cryptografie beveiligde informatie is opgeslagen. Het systeem is gebaseerd op een netwerk van computers die allemaal hun goedkeuring moeten verlenen aan een wijziging, voordat deze kan worden geverifieerd en opgeslagen.

Hierdoor wordt de afhankelijkheid en kwetsbaarheid van gecentraliseerde opslag beperkt. De certificaten worden door MaterialenPaspoort.nl in een besloten blockchain opgeslagen. Dit betekent dat alleen wij (of onze leden) het recht hebben om nieuwe certificaten te maken en bestaande informatie bij te werken, terwijl we toch gebruikmaken van alle voordelen van de technologie, zoals authenticatie, decentralisatie en encryptie. Hoewel alleen wij de blockchain kunnen bijwerken, heeft iedereen toegang om de geldigheid van certificaten te controleren.

 

Hoe het werkt

De gegevens van een paspoort en het daarbij verleend certificaat worden gedigitaliseerd en ieder certificaat wordt gewaarmerkt met een digitale identiteit. Alle certificaten zijn gelabeld en traceerbaar. De originelen worden veilig opgeslagen in het netwerk van computers, de knooppunten, die de blockchain vormen. De certificaten worden daarnaast in ons systeem getraceerd. Het gecombineerde resultaat is een onveranderbare transactie, veilig en volledig transparant. Fraude kan eenvoudig worden opgespoord, omdat de technologie verlopen of vervalste certificaten ontmaskert.


De geldigheid van een certificaat verifiëren

Alle door MaterialenPaspoort.nl  verleende certificaten worden voorzien van een ingesloten QR-code. Deze code kan door een apparaat met een QR-codescanner worden ingelezen, waarna het certificaat in de blockchain wordt opgezocht en de gegevens worden gepresenteerd. Iedereen kan op ieder gewenst moment de status van een installatie en de reikwijdte en geldigheid van de certificering controleren en verifiëren. Ook kunnen wij de geldigheid van de certificaten controleren door middel van een zoekopdracht.

contact - we-improve - kvk 64657590  - btw NL083102541B.02 - copyright©2017

Bericht ontvangen