Startpunt  voor techniek

Gratis vermelding van uw bedrijf !

installateurs online.JPG

Startpunt.online

Makelaars

MakelaarsLijst Nederland & België

www.makelaardij.online

www.makelaarslijst.nl

Voorwaarden


Deze website heeft als doel:

1. Een overzicht te bieden met zoekfuncties m.b.t. makelaars & taxateurs d.m.v. vermelding van publieke contactgegevens met een klikbare link naar de bedrijfswebsites.

2. Presentatie mogelijkheden te bieden (performance) m.b.t. tekst en beeld ten gunste van makelaars & taxateurs. We noemen dit de 'Premium publicatie'.   

Onafhankelijkheid
Deze website is niet bedoeld om een kwalitatief oordeel te geven. De gebruiker van de informatie dient zelf tot een juiste beslissing te komen m.b.t. een makelaar en is zelf daarvoor verantwoordelijk. Er zijn ook geen afgesproken commissies met vermelde makelaars. Aanbevelingen worden op geen wijze gedaan. Wij geven geen adviezen.

Kwaliteit van de informatie
We-Improve geeft zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van deze website. Volledigheid, juistheid en actualiteit van de gegevens kunnen we niet garanderen.

Met name zijn we afhankelijk van door derden (gebruikers) geplaatste informatie (contactgegevens, tekst en beeld). De op deze website geplaatste content is  die van de desbetreffende verantwoordelijke auteurs.

 

We-Improve biedt alleen een facilitair platform. Ten gunste van de kwaliteit behouden we ons het recht voor teksten in te korten, te corrigeren en desnoods te verwijderen.


Kwaliteit van de website
Om als makelaar in aanmerking te komen voor een vermelding op de website dienen de verplichte velden in het aanmeldscherm te worden ingevuld. Een KvK -nummer is daarbij verplicht. Deze website is vrij nieuw. De kwaliteit wordt nog verder geoptimaliseerd.

Aansprakelijkheid
We-Improve noch betrokken personen staan in voor de juistheid van door gebruikers geplaatste teksten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade.

We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de website waarvan vermelding wordt gemaakt en waar naar kan worden doorgeschakeld.

De gebruikers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun keuze(s) die zij maken en dienen zichzelf met behulp van andere informatiebronnen compleet te informeren.

Juist gebruik van de website
Globaal wordt toegezien dat de website wordt gebruikt overeenkomstig het doel en dat het kwalitatieve karakter behouden blijft. Het is niet toegestaan mededelingen over anderen te doen. Indien er aanmerkingen zijn op een publicatie dan kunt u ons per Email daarvan in kennis stellen. Het probleem wordt dan onderzocht op de juistheid en eventuele maatregelen kunnen worden getroffen.

Aanpassen/ verwijderen van de gegevens

Dit kan te allen tijde. Voor het verwijderen van uw gegevens kunt u hier uw mail sturen.

Auteursrecht en intellectueel eigendom
Deze website is naar idee en uitwerking eigendom van We-Improve. Op het ontwerp, teksten, afbeeldingen, logo en functionaliteiten rust het auteursrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande toestemming worden gebruikt voor enigerlei doeleinden. We behouden het recht de opmaak en functionaliteiten te wijzigen. De gratis services kunnen in de toekomst worden beëindigd in welk geval de gebruikers daarvan tijdig per Email in kennis worden gesteld.

 

Schending van rechten

Mocht enige partij zich in zijn rechten aangetast voelen dan geven we hier uiteraard aandacht aan. Stuur hier uw mail.

Rechtsgebied
Op deze website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen alleen voor de rechter in Rotterdam worden gebracht.

contact - we-improve - kvk 64657590  - btw NL083102541B.02 - copyright©2018. Alle rechten

voorbehouden. We maken gebruik van cookies om diensten en functies aan te kunnen bieden.