BrightSun

BrightSun richt zich op klantvriendelijke oplossingen en vertaalt dit in werkende projecten. Innovatief en vernieuwend. SustainAble zogezegd. 

Project PV-dossier

Materialen paspoorten worden gekoppeld aan van alles en nog wat. Transparantie en registratie van Zonne-energie installaties kan mogelijk

worden gemaakt met PV-dossier. Dit is 100 % ten voordele van eigenaren van zonnepanelen installaties. Alle gegevens kunnen er online in

worden geplaatst, objectief en toetsbaar. De installateurs kunnen hun geleverde kwaliteit er in tot uitdrukking brengen. Bij een auto hoort een
instructie en onderhoudsboekje en bij een PV-zonnepanelen installatie een PV-dossier. Gratis online met eigen account, wijzigbaar, wisbaar.

Weten wat je op je dak hebt | krijgt en altijd alle gegevens bij de hand. Ideaal voor een prijsvergelijk. Alle gegevens kunnen in het PV-dossier.

Bij elke wijziging van het PV-dossier ontvangt de maker van het dossier automatisch een geupdate exemplaar per Email.

Project PV-register

Waardevolle gegevens komen van pas bij diefstal, schade, brand bij verzekeringsvragen, bij taxaties en eigendom overdracht. Wij hebben het

mogelijk gemaakt deze gegevens te registreren in een landelijk register voor Zonne-energie-Installaties. Dit is het PV-register voor Nederland

en België. Een kwalitatieve kostbare PV-installatie verdient een registratie in het PV-register.